REHBERLİ

(GUIDED) PROTOKOL

ORAL DİAGNOZ VE TEDAVİ PLANI

Ölçü ve Plaster Model Üretimi

Radyografik Rehber Üretimi

CT Tarayıcı (Çift Tarama)

Tedavi Planı

Cerrahi Rehber Üretimi

Cerrahi İçerik ve Geçici Üretimi

Cerrahi Rehber Kullanımı ile İmplant Cerrahisi

Rehberli Cerrahi Bitimi

AVANTAJLAR

DOĞRULANMIŞ PROTOKOLLER

TEKNİK DESTEK VE YARDIM

KONTROLLÜ VAKA UYGULAMASI

BASİT VE GÜVENLİ CERRAHİ

SİSTEM UYUMLU ÜRETİLMİŞ CERRAHİ SET VE PROTOKOL

REHBER TİPLERİ

ImplatechOne İmplant Sistemi ile rehberli cerrahide güveli kullanım için 3 farklı tipte rehber çözümü bulunmaktadır.

Kemik Destekli Rehber

Kemik Destekli Rehber
Kemik ogmentasyonu gerektiren total dişsiz vakalarda rehberin kemiğe sabitlenmesi ile ideal çözümü sunar.

Mukoza Destekli Rehber

Mukoza Destekli Rehber
Total dişsiz vakalarda diş etini kaldırmadan (flapless) minimal invasive çözüm sunar.

Diş Destekli Rehber

Diş Destekli Rehber
Parsiyel dişsiz vakalarda döküm model ve/veya döküm modelin tarayıcı desteği ile hazırlanarak optimal rehberin hazırlanmasına çözüm sunar.

SABİTLEME PRENSİPLERİ

Sabitleme Prensipleri

İhtiyaç doğrultusunda kullanılan sabitleme pinleri ile cerrahi rehber cerrahi oriyantasyona ve stratejik pozisyona uygun olacak şekilde sabitlenmelidir.

Total dişsiz çenelerde 4 ve üzeri sabitleme pin kullanılmalıdır. Normal ağız açıklığının sağlanacağı ve dudak retansiyonunun olmamasına dikkat edilmelidir.

Tek diş uygulamalarında sabitleme pini kullanılması çevre dokuları koruma amaçlı önerilmemektedir.

REHBER SABİTLEME PİNLERİ

Rehber Sabitleme Pinleri

Cerrahi rehberin cerrahi işlem başında ve tüm cerrahi süresince sabitlenmesi ve güvenli uygulanması için kullanılmaktadır.

Sabitleme pinlerinin pozisyonları belirlenirken uygulama açıları ve derinlikleri büyük önem arz eder.

FREZLER

Frezler
  • Frezlerin cerrahi rehber (guide) üzerindeki titanium rehber yüzüklerin (sleeve) içinde kolay ve rahat hareket ettiğinden cerrahi uygulama öncesi emin olun.
  • Kontrol sonrası tavsiye edilen şekilde frez kullanın.

Not: Rehber frezler normal frezlerden 10 mm daha uzun olup +10 olarak tanımlanmıştır.

TAMAMEN REHBERLİ

Tamamen Rehberli

Cerrahi rehber ile implant (implantın boynu) arası ölçüler; rehberli titanium rehber yüzükler için 9 mm ve rehberli frezler 1 mm’dir. ImplatechOne implant rehber sistem ölçüleri bu çerçevede üretilmiştir.

CERRAHİ PROTOKOL

CERRAHİ REHBERİN KONUMLANDIRILMASI

Cerrahi Rehberin Konumlandırılması

Pozisyonlandırma, cerrahi rehberin hangi tip uygulama için kullanılacağına göre değişkenlik gösterir. Total dişsiz vakalarda işaretleme frezi ve sabitleme pinleri cerrahi süresince rehberin doğru konumda olmasını sağlar. Parsiyel dişsiz vakalarda cerrahi rehber genelde hastanın dil kısmından destek alarak sabitlenir. Aşağıda belirtilen tüm ekler cerrahi set içeriğinde bulunmaktadır.

YUMUŞAK DOKU YÖNTEMİ

Yumuşak Doku Yöntemi

Cerrahi flap kaldırarak, mini-flap kaldırarak veya tamamen diş etini kaldırmadan (flapless) yapılabilmektedir.

FREZLEME

Frezleme

Yerleştirilmesi planlanan implant çapları ile kullanılacak frezlerin uyumlu olduğundan emin olun. Cerrahi frezlerin hassas üretimi sayesinde frezler cerrahi rehber içerisindeki titanium rehber yüzüklere birebir uyum sağlamaktadır. Frezler üzerindeki stoperlar kullanılacak implantın doğru derinliğe konumlandırılmasını sağlamaktadır.

İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ

İmplant Yerleştirilmesi

İmplantın cerrahi yerleştirme amaçlı kaviteye taşınması esnasında kullanılan taşıma parçaları (driver) ve özel sabitleme vidaları cerrahi rehbere birebir uyum sağlayacak hassasiyette üretilmiştir. Taşıma parçaları implant pozisyonu için doğru yön ve derinlik konusunda kesin sonuç verir.

GEÇİCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Geçicinin Yerleştirilmesi

3D rehberli cerrahi tekniği dijital ortamda implantların yerleşim yerine göre planlamanın anatomik modele hatasız aktarılmasını sağlar. Cerrahi sonrası geçici protezler ağıza yerleştirilir. Bu yöntem anında (immediate) yüklemeyi mümkün kılar. Aynı zamanda bu yöntem restorative tedavinin olabilen en uygun pozisyonlanmasını yine kemiğin uygunluğuna göre implantlarıda protez referansına göre vertikal ve oklüzal ilişkiye uyumlu şekilde bitirmeyi mümkün kılarak estetik ve fonksiyonel çözüm sunar.