IMPLATECHONE SHORT

3,7 / 4,1 / 4,7 çaplarında ve 6 mm boyunda tasarlanmış olan ImplatechOne Short ileri atrofik vakalarda dikey kemik seviyesinin yetersiz olduğu maksillar ve mandibular yıkım bölgelerine implantasyon için endikedir.
Switch platform etkisi gösteren 0,4 mm’lik 50 derece eğimli alan machined yani işlenmiş yüzeydir. Buna ilaveten kısa implantların boyun bölgesinde 1 mm daha machined yani işlenmiş yüzey bulunmakta olup toplam boy 6 mm + 1 mm = 7 mm olarak üretilmiştir.
ImplatechOne Short

Genel vücut tasarımı ImplatechOne ile aynı olan Short modelinin switch platfom boyun dizaynı yine 0,4 mm machined (işlenmiş) yüzey barındırır. Boyun bölgesi yiv aralıkları 0,4 mm ve yiv derinliği 0,1 mm’dir. Gövdedeki apikale doğru ters açılı 0,45 mm derinlikte ve 0,80 mm aralıklar ile dizayn edilmiş olan kesici (tapered) yivler kemiği keserek ilerlerken açığa çıkan parçaları apikaldeki kesici kanallara iterek sığ ve kötü kemik tipinde bile gerekli primer ankraja ulaşılmasını sağlar.

implant

IMPLATECHONE SHORT

Platform NP RP RP
Implant Ø (D) 3.7 mm 4.1 mm 4.7 mm
Length (L)
Short 6 mm + 1 mm 01.02.37.06 01.02.41.06 01.02.47.06